جهت مشاهده میزان مصرف و شارژ آنلاین ، روی آیکن زبر کلیک کنید و در صفحه باز شده، شماره PIN خود را هم در قسمت username و هم در قسمت password وارد نمایید و  بر روی دکمه login کلیک کنید.

در صفحه بعدی روی گزینه  Continue to this website (not recommended یا Proceed anyway و یا I Understand the Risks کلیک کنید.