1. ویژگی های سرویس نقره ای
 • 2 بار پشتیبانی حضوری رایگان برای سرویس های یکساله
 • نصب ریموت نرم افزار های مورد نیاز جهت استفاده بهینه از اینترنت
 • بسته ویژه استفاده شبانه
 • تغییر پروفایل رایگان برای کاربران بازی
 • ارائه بهترین مسیر گتوی با کمترین پینگ تایم
 • سرعت  1Mbps بیشتر برای تضمین سرعت دریافتی
 • ترافیک 20 گیگ بین الملل "شبانه" از ساعت 2 الی 8 صبح یکماهه فقط ۱۲ هزارتومان برای پکیچ نقره ای

 

 • حجم سرویس ها به صورت ماهیانه در ابتدای هر ماه  روی حساب مشترکین شارژ میشود.
 • کاربران میتوانند کل ترافیک را به صورت داخلی و یا به میزان  4/1 به صورت ترافیک بین الملل  در هر ماه استفاده کنند.
 • ترافیک بین الملل بیشتر برای سرویس های 3 ، 6 و 12 ماهه
 • به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده می گردد.


سرویس های برنزی

قیمت (تومان)

مدت زمان سرویس

ترافیک بین الملل (ماهانه)(GB)

ترافیک داخلی (ماهانه)(GB)

سرعت

3 ماهه 6 ماه یکساله

000/20

1 ماه

27

108

1 Mbps

000/300

000/288

000/150

000/147

000/75 000/73

000/25

1 ماه

42

168

2 Mbps

000/480

000/456

000/240

000/234

000/120

000/114

000/40

1 ماه

65

260

4 Mbps

000/600

000/576

000/300

000/288

000/150

000/147

000/50

1 ماه

95

380

8 Mbps

000/960

000/936

000/480

000/456

000/240

000/234

000/80

1 ماه

180

720

16 Mbps