سرویس های تابستانه شرکت آتی نت

*پکیج های تابستانه آتی نت مناسب تمامی مشترکین با همه نوع مصرف ماهیانه اینترنت(کم مصرف- پر مصرف- مصرف میانه) می باشد.

* پکیح ها صرفا قابلیت خریداری مطابق مدت زمان های اعلام شده برای هر سرویس را دارند.

 

قیمت ماهیانه بسته

(تومان)

 

قیمت بسته

(تومان)

ترافیک داخلی  ماهیانه بسته (گیگابایت)

 

ترافیک بین الملل ماهیانه  بسته (گیگابایت)

ترافیک داخلی بسته (گیگابایت)

 

ترافیک بین الملل بسته(گیگابایت)

 

نوع مصرف مشتری

 

سرعت دانلود

مدت زمان سرویس

12500

37500

40

10

120

30

کم مصرف

2 Mbps

3 ماهه

20000

120000

100

25

600

150

مصرف میانه

4 Mbps

6 ماهه

25000

150000

640

160

3840

960

پر مصرف

8 Mbps

6 ماهه

*به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است. کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل درهر ماه استفاده نمایند.

* حجم سرویس ها به صورت ماهیانه در ابتدای هر ماه مطابق ترافیک های اعلام شده برای هر بسته، روی حساب مشترکین شارژ می گردد.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام اولین برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 

سرویس های یکماهه

16Mbps

8Mbps

4Mbps

2Mbps

1Mbps

512kbps

سرعت

2000

800

360

168

108

60

حجم کلی ماهیانه(گیگا بایت):

80000

50000

40000

25000

20000

12500

قیمت بسته(تومان)

512kbps

256kbps

128 kbps

128 kbps

128kbps

128 kbps

کاهش سرعت پس از اتمام حجم منصفانه به:

 

* برای مشتریان سرویس های 3ماهه 3% تخفیف قیمتی، مشتریان سرویس های 6 ماهه 6% تخقیف قیمتی و مشتریان سرویس های12 ماهه  9% تخقیف قیمتی خواهند داشت.

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل استفاده نمایند.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 

لیست بسته های نیترو آتی نت

*بسته های نیترو جهت افزایش سرعت موقت مشتریان در دوره قرارداد آنها، برای سرعت های ارائه شده، مطابق با حجم ها و قیمت های جدول زیر می باشد.

*حجم ارائه شده برای بسته ها از حجم بسته فعلی مشترک کاسته نشده و مطابق جدول زیر برای بسته های نیترو حجم اضافه در نظر گرفته شده است که در مدت زمان فعال بودن بسته نیترو انتخابی قابل استفاده است.

 

افزایش سرعت به:

2Mbps

4Mbps

8Mbps

16Mbps

1روز

1.5 GB

2.5 GB

4.5 GB

9.5 GB

800 تومان

1500 تومان

2000 تومان

3000 تومان

3 روز

5 GB

9 GB

14 GB

28 GB

2500 تومان

4000 تومان

5000 تومان

8000 تومان