تعرفه ها غیر حجمی خدمات اینترنت پر سرعت آتی نت

 

سرعت حجم منصفانه قیمت(تومان)
1M 40G 20،000
2M 65G 25،000
4M 110G 40،000
8M 160G 50،000
16M 320G 80،000

* به کلیه قیمت های فوق، 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است. کاربران می توانند به اندازه‌ ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. چه آن که این عزیزان امکان استفاده‌ ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل وداخلی را نیز خواهند داشت به گونه‌ای که حتی قادرخواهند بود همه‌ی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف کنند.