سرویس های یکماهه

 

16Mbps

8Mbps

4Mbps

2Mbps

1Mbps

512kbps

سرعت

2000

800

360

168

108

60

حجم کلی ماهیانه (گیگا بایت):

80.000

50.000

40.000

25.000

20.000

12.500

قیمت بسته (تومان)

512kbps

256kbps

128 kbps

128 kbps

128kbps

128 kbps

کاهش سرعت پس از اتمام حجم منصفانه به:

 

* برای مشتریان سرویس های 3ماهه 3% تخفیف قیمتی، مشتریان سرویس های 6 ماهه 6% تخقیف قیمتی و مشتریان سرویس های12 ماهه  9% تخقیف قیمتی خواهند داشت.

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل استفاده نمایند.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 

پکیج های ویژه عیدانه آتی نت

 

*پکیج های عیدانه آتی نت مناسب آن دسته از مشترکین است که سرعت بالا و حجم کم با قیمت مناسب و اقتصادی می خواهند.

* پکیح ها به صورت ماهیانه ارائه شده و قایلیت تمدید یا خرید بیشتر از یک ماه برای مشترکین وجود دارد.

سرعت پایه

4Mbps

8Mbps

16Mbps

میزان حجم منصفانه ماهیانه(گیگا بایت)

150

200

300

قیمت  ماهیانه بسته(تومان)

20000

32500

48000

کاهش سرعت پس از اتمام حجم منصفانه به:

128kbps

256kbps

256kbps

 

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل استفاده نمایند.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 

 

لیست بسته های نیترو آتی نت

*بسته های نیترو جهت افزایش سرعت موقت مشتریان در دوره قرارداد آنها، برای سرعت های ارائه شده، مطابق با حجم ها و قیمت های جدول زیر می باشد.

*حجم ارائه شده برای بسته ها از حجم بسته فعلی مشترک کاسته نشده و مطابق جدول زیر برای بسته های نیترو حجم اضافه در نظر گرفته شده است که در مدت زمان فعال بودن بسته نیترو انتخابی قابل استفاده است.

*حجم های اعلام شده برای بسته های نیترو  در جدول زیر حجم خالص بین الملل بوده و در صورت استفاده از سایت های منتخب داخلی این حجم متناسب با آستانه مصرف منصفانه داخلی مشترک در بسته فعال فعلی  2 برابر یا 4 برابر قابل استفاده می باشد.

افزایش سرعت به:

2Mbps

4Mbps

8Mbps

16Mbps

1روز

1.5 GB

2.5 GB

4.5 GB

9.5 GB

800 تومان

1500 تومان

2000 تومان

3000 تومان

3 روز

5 GB

9 GB

14 GB

28 GB

2500 تومان

4000 تومان

5000 تومان

8000 تومان